<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>
Božidar Novak odnosi z javnostmi Na prvo stran | Osebna stran | Arhiv starih sporočil |
bozidarnovak.eDnevnik.si

Božidar Novak lobiranje in PA
12. 05. 2008

Kje je sploh razlika me lobiranjem, odnosom z vplivnimi javnostmi in PA (Public Affairs oz Javnih zadevah)? Božidar Novak lobiranje in PA tolmači v kontekstu komuniciranja z vplivnimi javnostmi. Pri tem je cilj lobiranja vplivati na vplivne javnosti v procesih političnega odločanja, končni cilj pa vpliv na zakonodajalce. Cilj odnosov z vplivnimi javnostmi pa je mogoče razložiti kot sistematično napredovanje medsebojnega razumevanja med organizacijo in njenimi ciljnimi javnostmi. Po drugi strani pa se pri opredelitvi izraza PA – Public Affairs oz. Javne zadeve povsem zakomplicira.  Po Spencerju so javne zadeve skrbno preučevanje moči ins o sestavljene iz organiziranih poskusov vplivanja na odločanje znotraj političnega sistema. V knjigi „Lobiranje je vroče“ Božidar Novak lobiranje in PA predstavi v luči uporabne praktičnosti – gre za vplivanje na tiste, ki imajo vpliv. Končni cilj tovrstnih aktivnosti pa je vedno zakonodaja, ki delno ali v celoti podpira interese naročnika lobističnih aktivnosti. Za tiste, ki bodo iskali vse „negativnosti“ lobiranja kot takšnega, je lahko ta zadnji stavek dobrodošla voda na mlin „pregovorne“ korumpiranosti lobistov. Seveda je lahko, v kolikor jo iztrgamo iz konteksta. V dejavnosti izvajanja odnosov z vplivnimi javnostmi ni nič manj in nič več primerov korupcije kot v katerikoli drugi gospodarski dejavnosti. Zato tudi Božidar Novak lobiranje in PA poskuša bralcu predstaviti iz tistega vidika, brez katerega lobiranje sploh ne more obstajati – iz vidika družbene odgovornosti. Lobiranje kod dejavnost izgubi vso svojo potenco v kolikor pri zakonodajalcu ne zastopa širših družbenih interesov. Neglede na to, da je prvotna naloga lobista uveljavljati interese naročnika, lobist le teh ne more sprovesti v zakonodajo brez močnega skupnega imenovalca s širšo družbeno problematiko. V tem primeru lahko celo govorimo o družbeno koristni vlogi lobista, ki vedno in povsod nastopa v poziciji moči argumentov, medtem ko se povzpetni managerji z ogromnim kapitalskim zaledjem lotevajo lobiranja (ki to v tem primeru sploh ni!) iz pozicije argumenta moči. V knjigi Lobiranje je vroče Božidar Novak lobiranje in PA predstavi tudi zunaj meja Slovenije, v Bruslju, centru birokratične moči Evropske unije. Najverjetneje lahko prav v Bruslju opazujemo lobiranje kot dejavnost v tisti najčistejši obliki iz priročnikov – tvori združenja, uskladi interese, pomagaj zakonodajalcu. Naj se to sliši še tako neverjetno, lobistova etična vloga je pomagati zakonodajalcu razumeti situacijo, na katero ni bil dovolj dobro pripravljen v procesu nastajanja zakonodajnega predloga. Odločevalci, torej vplivne javnosti, ki sodelujejo v procesu nastajanja zakonov, so omejeni v svoji sposobnosti vedeti vse o vsem, poznati vse težave organizacij, posameznikov in skupin, na katere bo določen zakon na takšen ali drugačen način vplival. Božidar Novak v predstavitvi teorije krogov vpliva povzame faktorje medsebojnega vpliva posameznih družbenih subjektov (povzeto po Ogrizek 2004). Javno mnenje, trg, različne skupine pritiska, odločevalci in mediji so pred pričetkom izvajanja odnosov z vplivnimi javnostmi v kaotičnem sorazmerju medsebojnih vplivov. Vloga lobista in nenazadnje vsakega dobrega strateškega svetovalca je identificirati, katere vplivne javnosti so tiste, katerih odločitve bodo vplivale na delovanje naše ogranizacije, ter na osnovi česa te javnosti sprejemajo odločitve. Šele potem lahko lobist definira metode in izbere orodja za učinkovito prebijanje ključnih sporočil skozi kaos medsebojnih vplivov. V kolikor povzamemo, Božidar Novak lobiranje in PA vidi v vlogi usklajevanja interesov deležnikov organizacije, družbenih skupin in odločevalcev s prstom na zakonodajnem gumbu.Božidar Novak SPEM d.o.o.
Božidar Novak svetovanje podjetjem

Božidar Novak lobiranje in PA
Božidar Novak knjige o lobiranjuTrenutno stanje duha: Božidar Novak lobiranje in PA

Sporočilo 4 od 5
Avtor vsebine tega eDnevnika je bozidarnovak.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik