<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>
Božidar Novak odnosi z javnostmi Na prvo stran | Osebna stran | Arhiv starih sporočil |
bozidarnovak.eDnevnik.si

Božidar Novak SPEM d.o.o.
12. 05. 2008

Kateri so glavni atributi kakovostne agencije za strateško svetovanje? Božidar Novak SPEM d.o.o. se zaveda, da celovite kakovosti storitev agencije za strateške komunikacije ni mogoče doseči brez požrtvovalnosti, pripravljenosti na učenje in brez razvitega posluha za mediacijo med deležniki. Kaj naj zahteven naročnik torej pričakuje od agencije za strateške komunikacije? V prvi vrsti mora potencialni naročnik znati oceniti dotičnega svetovalca, ki mu bo stal ob strani v primeru sklenitve posla. Božidar Novak SPEM d.o.o. že dolga leta svetuje top menadžerjem največjih slovenskih podjetij in nedvomno je ena izmed bistvenih lastnosti, ki jih mora s sabo prinesti vsak svetovalec, 100% zaupljivost. Naročniku svetovalnih storitev ni dovolj zgolj vedeti, da posamezen svetovalec obvlada svoj posel v smislu doseganja želenih rezultatov. Zaupanje med izvajalcem in naročnikom tovrstnih storitev mora biti na najvišjem možnem nivoju. V škodo veliko mlajših agencij, ki se želijo pozicionirati kot strateški svetovalci, gre predvsem dejstvo, da se zaupanje v svetovalca gradi predvsem na osnovi izkušenj. Samo izkušnje in referenčni projekti strateškega svetovalca so tisti, ki morebitnemu naročniku predstavljajo dovolj jasen indikator, da ta oseba zna skrbno upravljati z občutljivimi informacijami, ki so v razmerju naročnik-svetovalec nekaj povsem normalnega. Božidar Novak bolj kot „namerno izkoriščanje“ občutljivih informacij, poudarja problematiko „nenamernega“ kapljanja občutljivih informacij. Vrhunski strateški svetovalci že po svoji dolžnosti morajo vzdrževati čim širše mreže socialnih kontaktov tako z zavezniki, kot z nasprotniki. In v tem procesu se neizkušenem svetovalcu kaj hitro lahko zgodi kakšen kiks, ki lahko ima za naročnika katastrofalne posledice. Opredelitev zaupljivosti kot ene ključnih lastnosti strateškega svetovalca, nas je pripeljala do naslednjega, že omenjenega atributa, ki izdvaja kakovostnega svetovalca od povprečja: socialne mreže! Božidar Novak v SPEM d.o.o. že od vsega začetka načrtno sistematizira postopke grajenje socialnih mrež, ki so osnovni kapital slehernega svetovalca. Ena izmed največjih napak, ki jo naročniki radi naredijo je, da pri izbiri strateškega svetovalca za krizno komuniciranje tehtajo „vrednost“ ponudb na osnovi „koliko naših“ ima svetovalec v mobilnem telefonu. Pri tem pa Božidar Novak opozarja, da je dober svetovalec tisti, ki neguje poznanstva in prijateljstva z vsemi deležniki, političnimi strankami, vplivnimi javnostmi. Nenazadnje so strateški svetovalci plačani predvsem za to, da pravočasno identificirajo protencialno krizo in jo skupaj z managementom poskušajo zaobiti. In krizna žarišča se večinoma zanetijo v vrstah nasprotnikov, konkurence, nenaklonjene politične opcije, „njihovega“ medija… Strateški svetovalec ne operira z izrazi kot so: naš, njihov. Zaupljivemu odnosu in bogati socialni mreži je seveda potrebno pridati še atribut znanja, tako teoretičnega, kot tudi praktičnega. Glede na to, da ne obstaja šola za „strateške svetovalce“ v smislu formalnega izobraževanja, mora potencialni naročnik biti sposoben razbrati kakovost agencije za strateško svetovanje in posameznega svetovalca na osnovi osebnega razgovora z njim, na osnovi referenc in rezultatov svetovalčevega dela v preteklosti. Božidar Novak SPEM d.o.o. poudarja pomen sektorske specializiranosti svetovalcev. Seveda mora biti strateški svetovalec na področju komunikacij tudi formalno izobražen na področjih odnosov z javnostmi, javnih zadev in kriznega komuniciranja, vendar mora tudi odlično poznati gosopodarsko področje naročnika. Nemalokrat se zgodi, da strateški svetovalec pozna gospodarsko področje naročnika bolje od managerja, kateremu svetuje. In tovrstnih primerov bo vedno več. Manager je profesionalna funkcija in naloga managerja ni do podrobnosti poznati proizvodnih procesov podjetja in nejgovih širših družbenih vplivov, temveč ustrezno upravljati ključne vire v podjetju. Strateški svetovalec pa mora biti v podrobnostih seznanjen z vsemi deležniki organizacije in z odnosi med njimi. Božidar Novak SPEM d.o.o. je v praksi strateškega svetovanja zagotovo eden vidnejših strokovnjakov v Sloveniji.


Božidar Novak SPEM d.o.o.
Božidar Novak svetovanje podjetjem
Božidar Novak lobiranje in PA
Božidar Novak knjige o lobiranju

Trenutno stanje duha: Božidar Novak SPEM d.o.o.

Sporočilo 2 od 5
Avtor vsebine tega eDnevnika je bozidarnovak.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik