<h1>eDnevnik, slovenski blog</h1>

Združenje žrtev pravosodnega nasilja - ZŽPN

Kazenska ovadba
- 15. 09. 2011, 20:13

Pravosodje
in
organiziran kriminal?!


Prvic v zgodovini Slovenije se je zgodilo , da je sodnica priznala obstoj dokazov ki utemeljujejo vlozitev obtoznice zoper
9 sodnikov (od Okroznega pa vse do Vrhovnega sodisca) ter 4 tozilcev..
..
zaradi kaznivih dejanj ki jih zakon obravnava kot najhujse storjenih v hudodelski zdruzbi ...
Oškodovanca poziva da vlozi obtoznico sam, pri tem pa je tudi sama zlorabila uradni polozaj, saj se vsa nasteta dejanja preganjajo po uradni dolznosti.

Iz slednjega sledi da smo drzavljani popolnoma prepusceni na milost in nemilost kriminalnim zdruzbam....ki jih vodi slovenska politika..

Vprašanje je - zakaj pravosodje ščiti kriminal?
Odgvor je na dlani:"Zato ker pravosodje ščiti kriminalne združbe" pod taktirko kapitala in politike!

Pravosodje je takšna dejanja, ki so opredeljena, kot najhujša dejanja storjena v hudodelski združbi, dolžno preganjati po uradni dolžnosti, pa tega ne dela !!!

Za vpogled v kopijo dokumenta - Okrajnega sodišča LJ "klikni" (tukaj)!

Vir (originali in ostali dokazi hranjeni)!

In kakšna je rešitev obstoječega stanja?!

Kdor pozna sistem vladavine prava in države ve da si vsaka oblast, (sprejema zakone in oblikuje pravni red) ustrezno svojim interesom, zato oblikuje tudi pravosodje primarno za lastne potrebe ali drugače povedano, da ščiti njih in njihove privilegije ter preganja kurje tatove.


Zakaj - zato, da straši ljudi ter preprostim ljudem dokazuje, da represivni aparat deluje. To dejstvo se povsod vsak dan dokazuje in potrjuje, zato problema pravosodja ne rešijo volitve, saj že volilna zakonodaja ne dopušča uveljavljanje kvalitete ideje ali predloga, ampak kvantiteto stanja ali privilegiran položaj obstoječih političnih strank, ki so na oblasti ali formalni opoziciji.


V obstoječem družbenem sistemu kapital (denar) in formalni položaj diktira spremembe ali (blokira) razvoj, ne pa dobre ideje ali kvalitetni predlogi. V takšnem stanju ali sistemu, ki ga imamo danes (pri nas in v svetu)  privilegirana struktura načrtno krade ideje in predloge ustvarjalnih ljudi ter jih zlorabi, avtorje kvalitetnih idej ali predlogov pa blokira ali celo eliminira iz sistema, zato, da se ne bi ugotovilo, da privilegiranci farbajo ljudi z ukradenimi idejami in predlogi.


Brez radikalne menjave družbenega sistema, bo še naprej blokada razvojnega procesa s strani privilegirane strukture, kar pomeni vedno več problemov in konfliktov ter vedno manj rešitev in sodelovanja ustvarjalnih ljudi. Posledica takšnega dejanskega stanja pri nas in v svetu, pa je kriza moralnih vrednot in splošna družbena in gospodarska kriza ali blokada razvoja na vseh področjih!


Klasične oblike vladanja in obstoječe strukture na oblast so cokla splošnemu družbenemu razvoju, zato brez spremembe družbenega sistema ni mogoč uspešen nadaljnji razvoj. V novem družbenem sistemu se klasični represivni sistem menja s sistemom MEDIACIJE, kjer se ne odpravlja reševanja konflikta ali nesporazumov na protislovju, ampak na sodelovanju, dogovarjanju in sporazumevanju! 


Pri obstoječem stanju ali družbenem sistemu so tudi strukture na področju pravosodja v vedno težjem položaju in brez aktivnega sodelovanja v razvojnem procesu, saj jih obstoječi sistem vladanja izrablja za svoje interese in privilegije oblasti!

:: Napiši komentar!

15. 09. 2011 - Čestitam!

Avtor Abram
Slovenijo vodijo odvetniške dinastije ala Čeferin,Senica,Matoz,Starman itd. Slovenski odvetniki so pravi mafijci-direktno kradejo ljudi.Pravosodja pa sploh nimamo, tako kot nimamo organov pregona.Pa to je prava nmafija povezana u nulo! Slovenci pa kar spimo.Kdo bo kdaj pogledal komplet javne državne službe in uprave,Tipe,ki se že 20 let skrivajo v ozadju in vodijo iz varne razdaljje vse.Kdo bo pogledal ta slovenski nepotizem,priviligiranost te mafije,ki v 20 letih Slovenijo spravila na hrbet.Sedaj nam bo ta mafija politikanska še zdravstvo in sovialo sesula.Dajte se že enkrat zbudit pošteni Slovenci!!

Vi samo tako naprej-razkrijte vse te barabe!!
Stalna povezava

19. 09. 2011 - ga. Sodac Bernarda Galun

Avtor Gost
Lepo pozdravljeni,

Sodkinja Bernarda Galun nima občutek za pravico ni v enem delu malih možgana. Določa dva leta za povrat dolgovanja za treh otroka iz 2008 leta. Še se smeji na glavni obravnavi in ne vpraša kako se otroci šolajo in kako je materi še čakati eno leto da bi gospod lažov Boštjan Šoštar bogi in njegova prefukana Mateja Pišek mogli v miro do 20.05 2012 leta prvi dolg za preživnino poravnati. Do ta cajta dolg bo okoli 22.000evra pa Bernarda Galun želi potražuje dolgovanje za 2008 do 2010 leta. Gdo si more zamisliti da ženska sodkinja nima občutek za pravico in za otroško funkcionalno življenje. Otroci nimajo določene pravne zveze pri Galunki. Po UN zakonska odredba za socio-kulturno življenje pa za življenje samo kaj obstajajo otroci majo svoje določene pravice. Bernarda Galun je bila opozorjena od Evropskog Soda za ljudsko pravico pa še na obravnavi pravi : Kaj mi vi to pretite?
Ne Bernarda,
samo Evropski Sod upam da ti bo!!
Stalna povezava

31. 10. 2011 - Za sodnico Jana Petrič zahtevam izločitev (8x) zato me ta kazensko preganja

Avtor GostZvonko Bago
xy....
6000 KOPER Koper, 10.10.2011
Varuhinja Človekovih pravic RS
Dunajska 56
1000 LJUBLJANA

Zloraba inštitucije sodstva v R Sloveniji, od strani sodnice Petrić Jana iz Kopra, z namenom mučiti! me in otroka

Naslov Prosim za učinkovito pomoč pred srhljivimi napadi, ki že vodijo v »najhujše« kjer popravek ne bo več mogoč
Uvod
(Kazenska ovadba mene-žrtve, ker jo že večkrat izločam kot sodnico v moji zadevi, od strani »rablja«-sodnice, ki je delavka v tem istem Koper-sodišču in me sadistično muči na tak način, da me še kazensko ovadi, a jaz zahtevam le pravičnost in njeno izločitev zaradi hude nepravde-škode, ki mi jo je storila. Sledil je celo policijski pregon zoper mene, to kaže na policijsko državo. kakor v povojnem času fojbaštva in vladavine OZNE, ker se dlje časa nisem nahajal v sloveniji, ki je postala za mene in našo družino kruto taborišče, kakor to deželo dejansko doživljamo, a iz tega kakor, da še sledi, da bi nasilno moral biti vedno v slovenija - lager in, in na razpolago slovenskim rabljem za izvajanje tortur nad menoj, posledično na celo družino).

Pojasnim
Več kakor očitno je, da gre že za »brutalno« zlorabo položaja »nasilne« (kakor jo jaz vidim in čutim) sodnice Jane Petrič, ki mi pod vsako ceno vsiljuje sebe, da bi meni sodila, kakor domnevam, PO ŽE V NAPREJ DOLOČENI RAZSODBI! z že v naprej njej znanim izidom sodbe. To dobro vem po izkušnjah!, ki so transparentne v zadevi P555/4. Že veliko krat! sem zahteval izločitev te iste, za mene škodljive sodnice Petričke in ta ista me toliko posiljuje, da me celo kazensko preganja, ker bi mi na vsak način želela storiti silo! Celo do take mere, da mi vsiljuje slovenskega psihiatra-zdravnika. Dobro pa vemo, da je vsak nacistični lager imel zdravnika (formalno), ki je taboriščnike razvrščal levo in desno, a vsem je le bilo skupno: poguba, torej nič od Hipokrata. V kakšni vlogi naj bi bil danes ta, od strani »slovenskega režima« postavljen zdravnik/psihiater, grozljivka je ta, da se danes v sloveniji ne počutim varnega! in tudi dejansko nismo varni, cela naša družina, a zaradi našega porekla. Je v ozadju mračno vladanje temnih sil privilegirancev, z zlorabo sodstva kakor v času nacizma in najbolj krutega totalitarizma. Le kako se more veliki stroj kakor je SODSTVO čutiti ogroženo/užaljeno od strani nemočnega posameznika, ki samo pokaže na ne-pravdo in zlorabo institucije-sodstva, a to isto sodstvo (zaposleni v njem) sodi pod krinko: »v imenu ljudstva«. Katerega ljudstva, mar so to posamezniki- sodniki in privilegiranci- njih interesna združba. To je nevzdržno in je samo dokaz prikritega totalitarizma in šovinizma, a v EU smo, kjer bahato napihujemo demokracijo in človekove pravice. Saj, sedaj, ko je pravica govora in odpravljen totalitarizem, da bi se država, sodstvo čutilo ogroženo- užaljeno zaradi besede-resnice, ki jo lahko vidimo vsak po svoje in na to imamo svobodo izražanja. Ni mi dovoljeno braniti se. Končno, že iz medijev nam je nam je jasno, katera veja oblasti je najbolj skorumpirana!

Predlagam
Varuhu predlagam, ker sem prava neuk in se sam ne morem boriti proti »rogatim«, da uporabi vse svoje možnosti in o tem obvesti za to odgovorne v RS in naprej in od njih zahteva ukrepanje (ali mene napoti na ustrezne naslove, ki so učinkoviti in ne le besedičenje). To kar se tu v sloveniji dogaja kaže kakor, da gre za »Pinočet demokracijo in pravo«. Naslov prosim za pomoč pred srhljivimi napadi, ki že vodijo v »najhujše« kjer popravek ne bo več mogoč.

Priloga: Dopis kazenska ovadba št.: I Kpd 28672/2011 z dne,14.6.2011 Okrajno sodišče Koper, sod. Mirjana Gontarev; poudarim! pravni pouk: »Brez možnosti ugovora«, torej ne dopuščajo mi braniti se, a to že kar zaudarja na teror, ki spominja na mračne čase fojbaške povojne poboje v RS v vseh možnih oblikah, da, da sledile so posmrtne rehabilitacije žrtev čez 20 in več let, cinično, mar ne, a predhodno so bili žrtve tako se počutimo cela naša Bago družina v sloveniji danes, kar kažejo dejstva. Nad menoj se brutalno izvaja pogrom potom slovenskega- Koper sodstva, v ozadju je pohlep in nečimrnost privilegiranih in očitna zloraba položaja!!! Domnevam: sodnica Petrička ima osebni motiv na osnovi katerega izvaja hudodelstva nad menoj, posredno uničuje celo našo družino in moje starce, a to gotovo ne sodi v »normalno« sodstvo, saj očitno gre že za brutalno sadistično izživljanje.
S pozdravom,
Stalna povezava

1. 11. 2011 - ZLOvenija- dežela ZLA in sodstva- perfidnega fašižma

Avtor Gost

P 482 –07 izločitev sod.petričke,ponovo,poslano
*EMŠO: 0302954500116, Žrtev: ŽPN N U J N O !
Vatovčeva 3 (začasno Pahorjeva 45c, Koper) zvonko bago
6000 Koper

Okrožno sodišče v Kopru
Ferrarska 9, 6000Kopar
Op.Št: P 482/07
Su 220100/10 Moskva, 25. OKTOBAR 2010
UGOVOR/prigovor
Predsedniku okrožnega sodišča koper
pravočasno v dveh izvodih


zoper: P 482/2010-SKLEP okrožnega sodišča v Kopru z dne, 8.10.2010,

SKLEPU ugovarjam v celoti, ter od sodišča zahtevam, da ga razveljavi in ugodi vsem mojim zahtevam tega sodnega postopka-»procesa«
in
Z A H T E V A
da se me, oprosti plačila sodnih taks in vseh stroškov tega celotnega postopka. Tako odvetnika kot tudi BPP tudi za ta UGOVOR si ne morem privoščiti

PONOVNA Zahteva po PRAVIČNOSTI - izločanju sodnice
Obrazložitev, prosim preberite
»padaj silo i ne-pravdo«
I.
Zar ponovno JANA PETRIČKA! Je pomota? Ne, temveč čutim kakor fojbaško-nasilje nad našo celotno družino v Koper-sodišču!(Že izvršen zločin nad Ivanom 1992) In, in montirani proces! (neprestano vsiljevanje femine)

II.
Gospod sodnik Vitomir Bohinec v celoti ugovarjam na vaš sklep 8.10.2010. In zahtevam izločitev sporne sodnice Jana Petrič.

Navajate, da ni dan razlog pristranskosti.
Saj, ni res: Dovolite, da vas opozorim, to je zmotno, saj je pravkar v zgornjem odstavku obrazložitve, ki ste jo podali, že neposredno naveden razlog, več razlogov!
III.
Obrazložitev gospoda predsednika okrožnega sodišča mi je nejasna:
pojasnim ponovno, da jaz ne sumim v pristranskost sodnice Jane Petričke, temveč trdim, da je pristranska že več kot desetletje (»nasilno me je ženila«-popolna laž, kjer je botroval mg.velkavrh- mož predsednice sodišča-Kp!!!, da bi tako interesna združba konstruirala POGROM, edini način za izvedbo pohlepe nad menoj in ostarelimi starši!!!) in ji ne želim delati dodatno še sramoto z podrobno obrazložitvijo in pričami o nameri lobiranja in kasneje, kot kaže, izvršeno dejanje z zaključkom v naprej za mene hudo škodljivo presojo, to gospa sodnica dobro ve. Zahtevam revizijo vseh mojih zadev pri omenjeni sodnici, je zelo jasno, da nekaj močno ni kot bi moralo biti. Preučite te akte pa vam bo jasno.

IV.
Naprej, jaz kakor laik ne poznam točke vaših členov; je PRISTRANSKA to trdim in pika (ne trdim le jaz ampak cel naš rod na primorskem). Ne razumem slovenski jezik, če se ta uporablja kot vzvod sprevračanje s podlimi nameni. Ne razumem!
Po moji pameti lepo pojasnim, da je šlo za lobiranje, naj napišem točno, da je to nalogo opravil Križan Franc z »vloškom« ali darilom v 10% vrednosti spora, da bi ga dobil. Zraven je še dodal. Če v Cazino vložiš, vse izgubiš, tu pa ziher dobiš vse. Zato se ta zadeva še nadaljuje. Capito. O tem imam 2 priči. Od njene strani, do skrajnosti omalovaževanje moje stroke… Ma nočem sploh o tem razmišljat, JAZ, da jaz bi bil BUDALA, če nebi uzrl pristranskosti, saj vsak normalen, ki bere to presojo mu je vse jasno, tudi Ustavnemu sodniku RS Matevžu Krivicu, ki sem mu dal to sodbo v branje pravi: »obupno«. Vam res se zdi vse OK ali ste res vsaj prebrali to njeno sodbo zelo primerno za revizijo. Vendar odv. Đurkovič je mekan in pravi: »a sudkinje-ženske, če to rešiti pa i moja je sudkinja« - lepa tolažba (otročje), da si potem dopise moram pisati sam, a odvetnik služi na račun svojega klienta »striže ga kakor ovco«!!!

V.
Moja velika zabloda je verjeti v pravedno slovensko sodstvo, žal (kadra, ki je v njem, saj sodstvo je le pojem- mrtev predmet). Naprej navajate: »mejo dobrega okusa, konfuzijo in dober okus – žaljivost«, tako morda le vi vidite, ni pa res! (kakor bi trdili, da je mleko zeleno, pravno da, DOKAZ: ker krava je zeleno travo, vendar bio-tehnično to ne drži in MLEKO JE BELO!!!) Na kratko: sem tehnične stroke in mi-tehnične stroke se medsebojno ne žalimo!-(polemiziramo da, to ne jemljemo kot žalitev), če juristi to počno, potem tudi tako napačno vidijo in postanejo »cmeravi kakor prešeren razmažen otrok, ki se cmeri za vsako nič«. Mi tehnične stroke tega ne poznamo, zato mi ne pripisujte kar ni res, vam se obračam za pomoč-pravičnost-presojo ne pa »žaljenje«- to bi bilo hinavsko sprenevedanje. Res mi je žal, če to vi tako vidite, morda se izražam kakor laik-preprosto-življenjsko (ne hinavsko), se trudim, da bi se razumelo, na pamet mi ne padajo žalitve in jaz sem tisti, KI BI NAJMANJ ŽELEL (nebi želel) biti s sodnikom v sporu. Sem - (celotna družina, osnovnošolski otrok, starostniki) žrtve POHLEPA - grabeža, Zlo-fojbaštva!!! Hudo Jamaštva, Užas! Za naša življenja gre, vi pa kao o »žalitvi-užaljenosti«, to čutimo kot, da gre za oholost. Sistematično se onemogoča tudi otroka že od 2006 leta, a on tudi žali sodišče!? Nečloveški, nezakonito življenjsko onemogočanje Izbris starostnika je tudi žalitev sodišča!? Ma lepo vas prosim, tako dojemanje stvarnosti je kruto in amoralno! Kakor bi žrtev holokavsta nekoga žalila, ker je žrtev tega istega!

Starec, 90 letni Ivan tarna (saj prav v tej zadevo P482 se »pretkano« otima njegova imovina in nadaljevanje fojbaškega slo-ZLOČIN-izbrisa od 25.2.1992, hkrati se ga onemogoča) in mi govori: »pa podobno so delali SS-nacisti, ker je streljanje talcev imelo negativen psiholiški vpliv na njihovo vojsko-rabljev (bili so kao užaloščeni, v stresu) so stvari umilili do rabljev in tako so nastal uničevalni Auswic z uporabo ciklon-B plina, da rabljem ni bilo treba gledati in streljati žrtev na bojišču, so jih prevažali v taborišča, tu pa je »suženj uničeval sužnja« – staro Rimsko pravo. Tako niso bili več užaljeni in produkcija pobijanja se je povečala… Pa sine, mi smo u Prokletiji žrtve!!! In, če se oni na upravičen prigovor odzovejo, da jih to žali, tu je kraj, da ti od takvih sudova i pomisliš na pošteno rešitev, tu je podmukli rat, oni ne rabe ciklon-B, sada otimaju sa perom. Tako iz toga vidim slovenački sud ja starac, sa kojim razlogom su mi oteli sva građanska prava, isto je radio III.Rajh, da bi se na meni okoristili, dokazano, nič izmišljeno, torej. Radi se o oholoj otimačini, to so dejstva. Tehniko kako to podlo, oholo sprovesti pa imajo oni!« Ivanu-starcu se otima, to so neizpodbitna DEJSTVA!, a pri tem je sodišče užaljeno, ne razumem zakaj, ker se starcu otima ali so moteči njegovi KRIKI NA POMOČ, za pravičnost sodišču, ki ga vsaj on smatra kako tako vsaj pravednim.

VI.
Pustimo vse te vejice in neumnosti (pardon, ne žalim, tako vidim). V podpis in zahtevo izločitve sporne sodnice vam pošiljam podpise vseh prizadetih, saj že tu je jasno, da gre za sodni teater kako bi očetovo imetje pograbili – otimačina. Tako je vse to farsa-sojenje podobno tistim, ki smo jih kot otroci radi brali »Sojenje pri Butalcih, Kozlovska sodba v Višnji gori«, žal danes je malo smeha saj gre za grabež privilegirancev na poziciji, njihovih kurtizan in njihove marionete, ki bi vse to zložila po njihovi zahtevi za njih pravni okvir, da bi grabež-otimačina izgledala čim bolj pravno lična.
NO, sem morda koga žalil s to resnico, ne nisem. Opozarjam, ne pustite nas pri miru, ker smo Neslovenci! (izjava načelnika UE-kp)- v prilogo, tu!
VII.
Navajate, da so: »pravila dodeljevanja zadev posameznim sodnikom s Sodnim redom natančno določena«, a res, teorija je eno praksa, ki sem jo do dobra izkusil govori povsem drugače (ne bodite užaljeni), a daleč ste od tistega pulta kjer ležijo spisi in ne pozabite: vse to mešajo ženske »femina vipera« (referentka!). Pa kaj tudi te podrobnosti želite, ko je mož(njegov oče je učil na Pomorski) »neke« sodnice(vam sodelavke) na barki ona veselo raja po Istri z ne-premičninarjem, a moje akte zahteva zložiti pod njeno oznako, ker bo vse to ona vodila (zafurala). Da, da zahteva prav mene z ZLO-namenom, a po naročilu!!! Ma dajte, me res imate, da sem vesla sisal. No nič hudega, kar tako, saj so mnogi odvetniki prišli po ženske prav v sodno hišo (oh, če bi v njej stene lahko govorile) in združili prijetno s koristnim, kjer se je mešalo sodnice, sodnice preiskovalke, notarke, notarje, tipkarce (velike po rasti), preiskovalne-male sodnike (po rasti) z velikimi referentkami, ženili se, a predhodno ločili…dokaj živahno je v tej stavbi pravde, kakor bi se zbali za podmladek. Je res, mar ne. Celo ta mali sodnik, ko ima srčni napad se v bolnici Izola ugotovi (urgenca), da rdeče lakira nohte na nogah, ko jaz kakor stranka stopim v njegovo pisarno pa, da bi se naredil velikega da kar obe nogi na mizo in začne čikat (E, To! jaz vidim kot žalitev sodišča!!), ni kaj saj mu je oče sodnik Š.Cveto. bil predsednik sodišča v Sežani. Smo pač ljudje, vam ne zamerim (tudi odv. Đurkovič se je celo ločil, da bi se oprijel sodnice, pa dobro mu gre, na razpravi je kar tiho… ) Pa Matoz je zaplesal »Polko« v B-duru…, tudi jaz sem imel sodnico iz tožilstva...
Sicer so voljne, na sojenju so pa trmaste in trdijo tudi, če nimajo prav, pol se pa čudimo, kaj vem, kaj jim hodi ta hip po glavah. Da, da to je resnica, verjamem pa, da vi delate svoje delo in ste daleč od teh dogajanj, a to še ne pomeni, da navedeno z moje strani ni resnično. Veste gospod predsednik ŽALITEV je tako širok pojem, a v resnici puhlica: če Šiptarju na Kosovu oslovite ženo z »dober dan« lahko zaradi tega dobite nož pod rebra, da resnično. Ker v Šiptarjevi glavi predstavlja dobronamerni pozdrav morda HUDO ŽALITZEV. Tu pa ni Šiptarjev in tud, z moje stran, žalitev ne!!! Če ste voljan mi kot Človeku pravično pomagajte in ne nalagajte mi novih bremen na nerealni podlagi.
Sam biološko ne zmorem tolikšnega bremena zato vam i sporni sodnici dostavim bolj obširna dejstva in razjasnitev zakaj tako ne more biti, ampak sledi izločitev. IZLOČITEV!-vse ostalo je nasilje, ki se vidi v ogledalu kakor inkvizicije (fojbaštvo že, a tu ni bilo sojenja, kar v fojbo, tudi otroci!!!).

VIII.
Dosje…slovenija je država, ki v sebi skriva ogromno pokvarjenosti in zlobe. To je dejstvo. V sloveniji obstajajo klike ljudi, ki načrtno uničujejo druge ljudi, tiste, ki se jim zdijo potencialno nevarni, bodisi zaradi njihovega dela ali političnega delovanja. Gre za neverjeten kriminal, ki se izvaja nasproti tem ljudem in za sistematičen način uničevanja. Gre za načrtno uničevanje kariere, integritete in celo privatnega življenja teh ljudi, vse s ciljem spodkopati – totalno uničiti te ljudi. Že iz časa prejšnjega režima je znano, da ima slovenija neko zgodovino načrtnega delovanja proti posameznikom, sedaj ni nič boljše. Ljudi se uničuje. Ne vseh, samo nekatere. Vsi dobro poznajo recimo korespondenco nekateri članov stranke SNS, ki so drugim grozili, da jih bodo politično uničili, da jih bodo karierno uničili. S temi grožnjami se je soočal recimo župan Murske Sobote Anton Štihec, potem župan Divače Matija Potokar, katerima se je grozilo, da jim bodo uničili kariero, če ne naredita tistega, kar se od njih pričakuje (šlo je za koruptivne posle). To, kar se dogaja njim, so malenkosti v primerjavi s tem, kar se dogaja nekaterim drugim, ki so žrtve sistematičnega uničevanja. Tudi sami smo žrtve takšnega delovanja v tem državnem zmazku, imenovanem Slovenija. Gre za poskus načrtnega uničenja. Zadeve so izjemno pokvarjene in gnile, zaradi česar smo še toliko bolj ogorčeni. Lahko rečemo, da tisti ljudje, ki se znajdejo na tnalu tovrstnih vplivnih skupin, se jim življenje spremeni kratko malo v pekel na Zemlji. Gre za stvari, ki so nepredstavljive ljudem, ki se s takšnim načrtnim terorjem ne soočajo. V teh primerih se postavlja zgolj vprašanje, koliko časa se določeni ljudje sploh lahko upirajo tovrstnemu sistematičnemu uničevanju, dokler se čisto ne zlomijo. To je seveda odvisno od tega, kako močno zaledje imajo. Tisti, ki zaledja nimajo, so v veliko slabšem položaju. Dejstvo je, da se v tej državi določene ljudi načrtno spodkopava in se jim želi načrtno škodovati na več področjih, tako kariernem, socialnem kot na zasebnem. Praktično na vseh področjih človeškega življenja. Vse s ciljem uničiti potencialno nevarnost. To, kar se dogaja nekaterim ljudem v tej državi, je živi kriminal, produkt brezmejne človeške zlobe in paranoje. Mnogi v teh primerih obupajo, saj je pritisk nanje premočan. Gre za sistematičen, organiziran pritisk na ljudi in ne za neke sporadične, nepovezane zadeve. Gre za stvari, ki so najbolj podobne organiziranemu kriminalu, delovanju mafije, v ozadju pa po vsej verjetnosti oziroma skoraj zagotovo stoji slovenska politika in nekatere vplivne družbene organizacije. Sami smo ogorčeni nad stopnjo pokvarjenosti nekaterih ljudi v tej državi. Gre za popolno moralno izprijenost posameznih ljudi, pa ne mislimo na moralno izprijenost v smislu primitivnih krščanskih naukov, ampak na človeško zlobo in željo po načrtnem škodovanju posameznikom. To, kar se dogaja nekaterim ljudem v tej državi, je obup. Očitno so v državi temne silnice, ki načrtno povzročajo škodo določenim ljudem, ki načrtno uničujejo določene ljudi in pri tem so zlobni do obisti. Če se je v prejšnjih režimih v Sloveniji posamezne ljudi tudi ubijalo, je sedaj postopek drugačen. Dotolče se jih do mere, da postanejo popolnoma karierno de-privilegirani ter socialno izključeni. Postavi se jih na margino. Gre za načrtno delovanje. To je kriminal in kršenje človekovih pravic najhujših razsežnosti in to se dogaja v Republiki Sloveniji, ki je polna klanov, koruptivnih mrež in kriminalcev na uradnih položajih ali na neformalnih vzvodih oblasti ali gospodarstva, ki krojijo usode ljudi. Govorili smo zelo splošno, a v mislih smo imeli zelo konkretne stvari, ponavljamo, zelo konkretne stvari. To, kar se dogaja v Republiki Sloveniji, je kriminal brez primere in brezmejna človeška pokvarjenost, v ozadju pa je po vsej verjetnosti politika. Po pravici povedano nimamo besed. Omenimo lahko samo delo pisatelja Samuela Becketta, ki je napisal knjigo Čakajoč na Godota. Bistvo te knjige je, da pekel v klasičnem smislu ne obstaja, ampak da pekel ustvarjajo ljudje drug drugemu. V sloveniji to še kako drži.«…


Posameznik-ŽRTEV sodišče – gigant ustanovo ne more žaliti, ker, če bi to se zgodilo in sodišče se užalilo smo na ravni INKVIZICIJE, fojbaštva ta pa ne sodi v današnji čas, zlasti v demokracijo RS ne. Morda se lahko država užali v nekem TOTALITARNEM režimu, tu kjer je svoboda govora, demokracija pa je tovrsten dialog, ki ga le vi poimenujete »žalitev«, apriori izključen!!!

NE ŽALIM VAS IN TO MI NE PADA NA PAMET. Sem preprost glas iz ljudstva, a v nas imenu sodite, torej iz ljudstva sporočam: žalitve ni!!!


*EMŠO: 0302954500116, Žrtev: ŽPN(žrtev pravosodnega nasilja v RS)(Zvonko bago)

Ivan Bago –ŽRTEV kateri se otima (90 letnik niti v III.Rajhu ni doživljal takih grozot kakor sedaj v Rsloveniji potom slo-sodstva, njemu krivičnega)

Katica Bago Žrtev (80 letnica žrtev Rslovenije sodstva in klan noteriata)

D. Bago (osnovnošolski otrok žrtev slovenskega-sodstvo-Koper pogroma in uskračivanja mu otroštva!!!)

Gaja (splošno ji onemogočano združitev družine od strani zlorabe možnosti, ki jih je dal slovenski režim domačim FOJBAŠEM, da bi se znašali nad Neslovenci)

»padaj silo i ne-pravdo«, smrt nepravdi – svobodo narodu!
Stalna povezava

1. 11. 2011 - Brutalna NEČIMRNOST ZLOvenske sodnice, ki zlorablja že zdavnaj MRTVO institucijo sodstvo RS, tega zlorabljajo ti, ki so v njem zaposleni, njih zločins

Avtor Gost
P 482 –07 izločitev sod.petričke, ponovo
RS Lager No.:*EMŠO: 0302954500116, Žrtev: ŽPN N U J N O !
Vatovčeva 3 (začasno Pahorjeva 45c, Koper) Zvonko Bago

Okrožno sodišče v Kopru
Ferrarska 9, 6000Kopar
Op.Št: P 482/07
Su 220100/10 Moskva, 25. OKTOBAR 2010
UGOVOR/prigovor
pravočasno v dveh izvodih


zoper: P 482/2010-SKLEP okrožnega sodišča v Kopru z dne, 11.10.2010,

SKLEPU ugovarjam v celoti, ter od sodišča zahtevam, da ga razveljavi in ugodi vsem mojim zahtevam tega sodnega postopka-procesa
in
Z A H T E V A
da se me, zaradi enakih okoliščin, ki so hkrati predmet spora, oprosti plačila sodnih taks in vseh stroškov tega celotnega postopka. Tako odvetnika kot tudi BPP za ta UGOVOR si ne morem privoščiti.

PONOVNA Zahteva po PRAVIČNOSTI (opustitvi pravnega nasilja!!!) - izločanju sodnice
Obrazložitev, prosim preberite
»padaj silo i ne-pravdo«
I.
Zar ponovno JANA PETRIČKA! Je to morda pomota? Ne, čutim kakor fojbaško-nasilje nad našo celotno družino v Koper-sodišču! In, in montirani proces! (neprestano vsiljene mi femine!)
II.
Ne morete mi soditi vi sodnica Jana Petrička, ki vas imam za pristransko, saj ste zame hudo nepravično že obravnavala moje zadeve že v prejšnjem stoletju! in to očito zavestno, škodljivo! Od vas sodnice sem tudi v eni zadevi, na eni drugi obravnavi 4x (štiri krat) zahteval, naj v zapisnik vnesete le svojo izjavo, (ki se sodnici ne spodobi), a ste to energično odklanjala! Jasno, sicer bi obstajala pisna sled! Tudi Žalila ste me in omalovaževala-izsmijavala! a čemu, tega se gotovo spomnite!!! Že tu sem začutil, da gre za pristranskost, bahatost in sodišče-vas takoj tudi pisno opozoril! (sem opozorjen na tedaj obetajoče se-naklep lobiranje z vami..) Kar bi moralo preprečiti samovoljo na škodo! pravde. Parola »Neodvisnost sodišča« še ne pomeni izvajane samovolje delavcev-sodnikov istega! (kar tu čutim, da je). To je že huda zloraba pozicije… Umaknite se, prosim.
To, vaše delo, ki mu je bilo predočeno, je že ocenil Ustavni sodnik Matevž Krivic, rekoč: »sodnik ima 101 možnost, da zadevo spelje po svoji –varianti-, a ta vas je peljala scat«, ki je tu očitna in meni hudo, hudo krivična! A resnica je samo ena!!!…
III.
Nad očetom Ivanom je že, po predhodnem naklepu, izvršen zločin- »civilna usmrtitev«, delo akterjev iz iste interesne, pozicionirane in priviligirane združbe iz pohlepe »kakor pretkane slo-kurtizane«, če se domnevno toliko vsiljujete za izpeljati morda naložen vam zadatak: »dokončno rešitev« nad našo družino, ste o sestavi te združbe gotovo seznanjeni zato tudi osebno odgovorni za nadaljevanje »fojbaštva- Hudo Jamaštva« nad nami, a zaradi našega porekla in pohlepa po našem (tako so ustvarjeni »optanti«, tisti, ki pa to ni sprejel je končal v fojbi, da, da »fojba!«). Z, kakor bi bili, montiranimi procesi kaže kakor, da silite v obliko: »dahavski proces«, da bi imeli navidezno opravičilo in »kao zadoščeno« pravdi, nekemu kvazi procesu, da ne bi nas Neslovence ravno dobesedno zmetali v FOJBE, kot so to vaši že počeli, a brez sojenja – po kratki poti. Sedaj pa, ko predstavim le krivico, ki mi se kot žrtvi dogaja me mučite, kao češ, da žrtev nekoga žali, ma lepo vas prosim, mar so žrtve holokavsta žalile svoje rablje in to bi bil razlog njihovega likvidiranja. Dokaz: izjava načelnika UE-Koper že pred 15leti.
Da, to so trdna dejstva:
-Dejstvo je, da je ime mojega očeta IVAN izbris-ZRTVE Ivana in posredno žrtev na celi črti življenja zaradi našega porekla - to me ob vsaki razpravi sprašujete (za očetovo ime), torej sem jaz sin Izbris-žrtve (apatrida na silo) in me morate obravnavati kakor žrtev.
-DEJSTVO, da je Ivanova družina dobila pohvalo od državnega zbora RS za nesebično pomoč R sloveniji, a takoj za tem je sledil »zločin«-slovenstva, to je Izbris zaradi porekla in pohlepe po njegovem-našem. Še Mussolini kaj takega ni počel, vašim je celo penzije podelil, ki se jih še danes koristi in molze italijanske davkoplačevalce! (kot se izkaže so posamezne koristile tedanje-trenutne politične razmere v sloveniji za osebno okoriščanje nad Ivanom iz POHLEPE-to so dejstva!).
-Dejstvo je, da je nad njim storjen izbris-ZLOČIN "civilni umor" s strani akterjev slovencev (njih predniki so sodelovali v povojnih pobojih).
-Dejstvo, da je nezakonitost izbrisa priznalo vaše RS-Ustavno sodišče!
-Dejstvo je, da sta nezakonitost izbrisa priznala in se Izbrisanim opravičila poslanca DZ Gantar In Kresalova Itd
-Že na podlagi le teh dejstev je jasno, da je šlo za rasistični napad na osebo SAMO ZARADI NJENEGA NESLOVENSKEGA POREKLA, kakor sem tudi sam Neslovenec. (jasno zakaj ves ta sodni teter, po besedah odv. D. Mikša: »teatralno sodstvo«).
-Dejstvo je, da me kot Neslovenca sodišče posiljuje v neka zdravstvena mnenja osebam, ki so vdane režimu - torej vas kot naročniku in bi bilo to mnenje v naprej prilagojeno potrebam sodišča-kvazi sojenja, ne pa mojem dokazano dejanskem stanju posledica PTSP-RS.
-Znano je dejstvo, da je vsak logoraš ob vstopu v Auswic bil zdravstveno "pregledan" in selekcioniran L ali D, vendar sta obe poti končali v krematoriju, morda le v nekem malem časovnem zamiku. Očitno v sloveniji imate podoben kliše, vendar ta ne sodi med civilizacijo s kakršno se bahato kitite. »diskvalificirati nato likvidirati« : (GO - 1994 M.Kučan).
IV.
Zdravnika-psihiatra-izvedenca (morda za dokazovanje, če sem Arijske rase?!), ki za ocenitev žrtve (dokaz, da gre za sodnico, ki jo zaradi večplastne pristranskosti izločam, a ta kljub temu me hudo-dobesedno posiljuje kot žrtev, da bi se naprej-naklepno znesla nad menoj in posredno dejansko nad našo družino Neslovencev), le pomisel na to, da ga-izvedenca imenuje-neposredno določi »RABELJ« in brez možnosti izbire, jasno pove vse: zabloda, pristranskost, naklep-naročilo. Slovencu prepovedujem vtikati se v moje telo, če mu jaz tega ne dovolim, sicer se nad menoj izvaja nadaljevano nasilje in mi se streže po življenju. Sodni izvedenec DA, bilo-kateri iz Evrope, če se s tem strinjam jaz, ki sem kot žrtev slovenizma! Dajte no slovenski izvedenec ja kakšen bi bil rezultat, če npr. o Židu odloča SS, Gestapo, sigurno bo napoten v lager, nato pa v dimnik. In kaj bi pričakoval od slovenca, ki mi izbriše, očeta starca, ga deportira u najhujše bojišče blizu VUKOVARJA, kjer nima nikogar, je le pred 85leti tam rojen in nič več, je Mađarskega prekla a ZLOvenci ga ponižujoče vtikajo v »bosanca«. Pa saj vi to dobro vse veste, a sodniki ste, pravedni. (beri načelnik UE izjavo).
Nasprotni odvetnik velkavrh-mož predsednice KP-sodišča, ki je hkrati vam šefica, se celo UKAZOVALNO vtika v moje zdravstvo, ukazuje z dopisi »pizzeti-coza nostra«, tudi celo Notarki, da bi mi-nam ta škodovala, izvaja drzne otimačine z zlorabo KP-sodstva, celo paktira z mojim odvetnikom, ki ni dostojen zaupanja- »zar i ti brate Brute« in je to večkrat dokazano...

-Te čase je Ivan preživljal in tako mi čutimo: z vašimi podobno-brutalnim postopki, kot vidimo, ga in celotno družino hudo strašite in tudi postopoma UNIČUJETE, to niso le domneve ampak so dejstva! O tem imate v aktih preko sto podpisnikov – podpornikov žrtvi – Ivanu Bago prav glede otimačine mu tega njegovega, šolanju otrok namenjenega, stana v Ljubljani (ki se ga v tej zadevi prefrigano skuša pograbiti, da Ivanu-90letniku!!!) Torej pogrom nad Neslovenci se v tej Prokletij nadaljuje kljub odločbi RS-Ustavnega sodišča, da se s takimi svinjarijami -(Cerarjeva) preneha. Na podoben način so se otimala povojna stanovanja optantom in dodeljevala partizankam-komesarkam v zahvalo za njihovo »ženskost« dano na razpolago komandantom, da, da tako je bilo! Pa saj za ta dejstva dobro veste, če žrtev ni optirala je končala v FOJBI!!!
-Torej o meni kot osebi in mojem zdravstvenem stanju ne more odločati slovenec, ker s tem gre za ZLO in je v nasprotju interesov. Gre za: DISKVALIFICIRATI (to bi pomenilo žrtev paralizirati) nato LIKVIDIRATI (to pa najbolje na tak način, pripeljati do tega, da bi si žrtev sama storila kaj hudega, to, to bi pasalo, mar ne)! – po besedah odvetnika.
-Navedeno kaže, da gre za nadaljevanje1992 začetega izbris-zločina in materialnega okoriščanja, življenjskega (ne le ogroženja) UNIČEVANJA nas Neslovencev. To vidimo in čutimo, kot nikoli procesirano in nikoli kaznovano slo-divjaštvo v smislu nadaljevanj Fojbaštva in Hudo-jamaštva, nezakonitega izbrisa, nezakonitosti Vegrad…
-Vse skupaj ne skriva nadaljevanje ZLOČINOV in zlorabe sodstva RS a verjeti v pravičnost tega (osebja v sodstvu)se mi vidi kakor huda ZABLODA.
V.
Ivan je doživljal čas III. Rajha, ko so v začetku Židom rutinsko otimali imetje (1936-7), ga celo pravno? »opravičili«- glede na tedanje politične razmere. To mu je nazorno opisala Darinka Flis, ki so ji odvzeta građanska prava, imetje – kar je danes paralela v sloveniji Izbris (tega je Ivan žrtev), ki je bila kasneje streljana-talec v Celju od roke slovenca-ovaduha, ki je delal z SS. Ivan se spomni teh časov in jih primerja z današnjim, ki jih vidi ohole, brutalne, namesto, da bi se na sodišču srečal s pravico, saj gre za otimačino prav njegovega potom ciničnih, prefidnih konstruktov. Skratka »prosojno - vidno je, vidimo vas« ne počenjajte tega. Ropate nas z vsemogočimi izmišljotina-pretvezami s standardnim vedno zadrtim »slovenskim prav«, seveda z dodatkom »šovinizma«, vse to, da bi potešili POHLEP po tujem IVANOVEM IMETJU, KAR SE IZVAJA PRAV TU SKOZI ta P 482-07, saj ste človeka 18 let življenjsko onemogočali z vsiljenim mu APATRIDSTVOM (nasilno mu odvzeli pokojnino, ZZZS-zdravstveno ga-likvidirali, čeprav je skozi delovno dobo imel vse to plačano ni mogel k zdravniku…, sedaj mu GRABITE, trud še od njegovih prednikov…) in še niste odnehali, kar je razvidno iz te konstrukt-pravde. Veste, gospa sodnica Jana Petrič, najmanj kar se da reči: je vse to, vsaj amoralno in ni dostojno Človeka! Pisno ste gotovo opremljeni, zato se tega zavedate, a morda namerno prikrivate, po nalogu?

Neposredne žrtve - ŽPN (žrtve pravosodnega nasilja) v tej konstrukt zadevi P 482/07:
-Ivan Bago (nad njim se poleg Izbrisa izvaja še grabež njegovega imetja, kot se vidi, z najrazličnejšimi »triki«)

-*(Zvonko Bago) počutim se za številko v RS- lagru-(saj mi se onemogoča svobodno gibanje, tudi zdravljenje, radi namerno-»hobotnice« sodnih pošt), ki ste mi jo odredili in je za vaše potrebe zakonita v vseh nadaljnjih spisih, ki so nepravično, z motivom grabeža, izkonstruirani *EMŠO: 0302954500116, Žrtev: ŽPN- žrtev pravosodnega nasilja RS - zato se počutim kakor v SLO-taborišču, kot vemo tu ne obstajajo imena, le številke po nacističnem klišeju, zato se v bodoče predstavim le EMŠO številko pod katero vodite moje spise. Jasno.

-Katica Bago
-D. Bago
Gaya

Seznanjeni za ukrepati:
Varuh človekovih pravic LJ, Ali Žerdin, Profesor Banić Rab, Odv. Branko Gvozdič, Denis Latin HR, DZ RS Gantar , Irma Pavlinič Krebs

Ps:namigovanje na bilo kakšno žalitev odpade, ker žrtev z izkazom bremena in krivic nad njo ne more žaliti nikogar. Tisti,ki bi morebiti se videl užaljenega naj si prej preizkusi vest. Saj na sodiščih ZAHTEVATE od nas izjavo-resnice pod prisego, sedaj, ko vam predočimo resnico pa nas prav z njo gađate, jaz to vidim že na meji hinavstva. Kakor bi: vaša banda igrala kazačok, a od nas zahtevate, da plešemo »silencio«, to vsak začetnik muzikant vidi, da nikakor ne gre skupaj, mar ne. Dejstvo je, da smo ŽRTVE po vzponu naci-fojbaštva…!

»Padaj silo i nepravdo« – smrt nepravdi – svobodo narodu!
Stalna povezava

1. 11. 2011 - Barbarski zločini zoper Človeka v ZLOvenskem sodstvu

Avtor Gost

UGOVOR/prigovor - izločitev sodnice Jane Petric
Predsedniku Okrožnega sodišča koper
in sodnici Jani Petric


pravočasno v dveh izvodih
zoper: P 482/2010, obravnavo za dne, 26.8.2011
.
PONOVNA Zahteva po PRAVIČNOSTI - izločanju sodnice Jane Petric
Obrazložitev, prosim preberite

S sodnico Jano Petric sva v sporu in bilo kakšna komunikacija z njo je nemogoča. Z omenjeno sodnico je nasprotna stran, v zadevi P555/03 je zoper mene uspešno lobirala potom odvetnika Aleksiča iz Celja. O tem sem bil predhodno obveščen od strani znanca , a sem to prezrl, ker sem verjel v pravično sodstvo!!! in se uštel, kar sodec po dosedanjih izkušnjah NI, to govorijo dejstva . Odvečne so dodatne obrazložitve, prevaran- oropan enkrat zadosten razlog, da ne zaupam omenjeni sodnici in še enkrat zatrjujem, da po službeni poti z sodnico Jano Petrič nisva za skupaj, zato zahtevam njeno izločitev.
Sredi Avgusta 2011 sem o tej zadevi obvestil Sodni Svet RS z zahtevo, da ustrezno ukrepa, saj gre za izvajanjem pogroma nad celotno našo družino. V tej zadevi že sodelovale 2 sodnice in je zdaj zadeva prišla v roke tretji – Jane Petrič. Za to tudi imam svojo razlago. In navsezadnje, predmet domnevnega »skupnega« premoženja je Stanovanje v Ljubljani, za to menim, da Koprsko sodišče v tej pravdni zadevi krajevno nepristojno.


Gospod sodnik Vitomir Bohinec : v celoti ugovarjam, zahtevam izločitev sporne sodnice Jane Petrič.

Zvonko Bago
Stalna povezava

1. 11. 2011 - slika SLOVENSTVA in temu primernega njihovega nazovi "sodstva"

Avtor Gost
Naslov mednarodnega sodišča:
Monsieur le Greffier de la
Cour europeenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
slo-Izbrisani, slo-Neslovenci:...
slovenija
v Izoli, 30.9.2009

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

EVROPSKEM SODIŠČU ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC

V L O G A
KLjUČNEGA DEPEŠA-DOKAZA
in dokazov o z vsakim dnem več verbalnega nasilja nad Izbrisanim slo-prebivalcem

2. P R O Š Nj A Z A P O S P E Š I T E V
zaradi nevzdržnosti in nevarnosti, da nacistično podivjana slo-masa vzame zadevo v svoje roke do krvoločnosti


Zadeva št.: 10546/08 (z dne 4. marca 2008)
(po ECHR-PSvn0, AV/up)


Spoštovano Evropsko Sodišče za Varstvo Človekovih Pravic v Strasbourgu,

z v nadaljevanju priloženim gradivom Vam sporočamo, da v sloveniji sovražno nasilje nad nama 26.2.91 Izbrisanim iz RSP in drugimi SFRJ-Neslovenci ne pojenja, temveč z vsakim dnem nevzdržno narašča. Internet je ŠE V EDNO prepoln, in VZTRAJNO DOPOLNJEVAN, najnevarnejših groženj, ki so posledica dolgoletnega slo-političnega zavajanja slo-javnosti z najhujšimi lažmi o nas Izbrisanih, zaradi katerih nas je vse kar diši na slovenstvo zasovražilo do perverznosti in pripravljenosti na krvoločno klanje. Klanje?! Da, klanje! Naša sreča je, da ni leto 1945, ker bi po FOJBAH pod slovensko krvoločno roko končali tako, kot na tisoče nedolžnih, ki jih med več kot 600 grobišč Neslovencev šele po 60ih letih zadnje dni odkrivajo v rudniku Huda jama, čeprav so vseh 60 let nedvomno vedeli za te svoje na svetu najhujše zločine, a nezadostno pozornem zunanjem svetu so se spretno »prodali« kot napredna visoko civilizirana nacija. V sloveniji vedno imajo opravičilo, za kaj so kateri koli zločin proti človeštvu izvedli.

V prejšnjo sredo je ključni borec za pravice slo-Izbrisanih Aleksander Todorovič zaradi nevzdržnosti vztrajnega pljuvanja po njem poskusil samomor z plinsko jeklenko, končal je, tako kot drugi pred njim že zaprti, z zapor-grozečo-mu ovadbo.

Pred nekaj dni nam je v roke prispela (v nadaljevanju priložena) genocidna DEPEŠA Slavka Debelaka št. 0016/4- 1496 8 z dne 27/2-1992, ki je ključni in neizpodbitni in, sprenevedno-neučinkovitem slo-pravosodju že od obstoja dobro znani, dokaz drugačne podlage izbrisa nas iz RSP, kot jo slo-politika (janša, peterle, grims,…) zlonamerno blateč nas vztrajno uporablja za slepljenje javnosti, da bi nas ta zasovražila in da bi prikrili svoje genocid-zločine. Ves čas obstoja je to depešo poznala tudi celotna slo-politika in, kar neizpodbitno dokazuje popolnoma zavestno zločinsko zavajanje slo-in tuje javnosti o temelju množičnega izbrisa SFRJ-slo-Neslovencev iz RSP zaradi genocidnega čiščenja slo-teritorija.

Sledi kopija DOKAZA/DEPEŠE in te obrazložitev:

Slovenije na podlagi veljavnega potnega lista, izdanega vizuma,

D E P E Š A – Z L O Č I N I – D O K A Z I

ki jih je v tej zadevi s svojo 0016/4-1496-8-depešo z dne 27.2.1992 zagrešil Slavko Debelak

Utemeljitev-pojasnilo podanega suma kaznivega dejanja genocida: »CIVILNI UMOR«

PROSIM, GRADIVO PREBRATI DO KONCA, SAJ POJASNJUJE IN DOKAZUJE TEMELJ TE ZADEVE
TUKAJ PRILOŽENA DEPEŠA
(prejeli smo jo 1.9.2009 po e-pošti)
I. Splošno

373. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije natančno opredeljuje dejanja genocida. Med drugim navaja tudi:

Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže
-njenim članom hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje ali
-prisilno izseljevati prebivalstvo ali
-spraviti skupino v take življenjske razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, ali
-prisilno preseljevati otroke v kakšno drugo skupino,

se kaznuje…

»Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti kakšni socialni ali politični skupini.«

»Značilnost te skupine kaznivih dejanj je, da jih je treba dopolnjevati skladno z razvojem mednarodnega prava, ki nudi mednarodnopravno varstvo vse bolj širokemu krogu pravnih dobrin.«

»V zadnjih petnajstih letih so bile sprejete in so postale veljavno mednarodno pravo še nekatere druge mednarodne pogodbe. Iz njih izvira obveznost držav, seveda tudi Republike Slovenije, da s svojo kazensko zakonodajo zavarujejo v teh pravnih aktih določene objekte varstva.«

-Op.: Tožilstvu je gotovo znana vsebina vseh teh pravnih aktov, kot tudi datumi, ko je Slovenija ratificirala dva dodatna protokola EKČP.

KZ RS, v skladu z mednarodnim pravom, obravnava široki spekter skupin kot možni predmet napada, oz. objekt kazenskopravnega varstva. Obravnava torej tudi hudodelstva proti političnim in socialnim skupinam. Ogromna množica Izbrisanih je vsekakor skupina, kot jo v depeši, o kateri bo govora v nadaljevanju, opredeljuje tudi sam Debelak.

Ugotovitve (ki izhajajo iz ukvarjanja s to problematiko) zadnjih nekaj let, so, da je šlo za pavšalno politično kaznovanje tistih, ki niso v »ekspresnem« času zaprosili za Slovensko državljanstvo, oziroma za čiščenje tistih, ki so iz raznih (tudi nezakonitih) razlogov sprejeli negativno odločbo za slovensko državljanstvo.

Citat iz depeše: »...

II. Depeša
Dne 27.2.1992 je direktor Uprave za upravno pravne zadeve, podsekretar Mag. Slavko Debelak izdal Depešo št. 0016/4-1496 8 vsem občinskim Upravnim organom za notranje zadeve v Republiki Sloveniji in Mestnemu sekretariatu za notranje zadeve mesta Ljubljane. (v nadaljevanju depeša).

Celotna vsebina navedene depeše je ukaz za načrtno, protizakonito in kaznivo delovanje (po vseh alinejah iz tč.I) usmerjeno proti natančno določeni skupini ljudi. Da je bil cilj prav to, danes ni potrebno ugotavljati, saj je njeno izvajanje, kot posledica njenega namena, povzročilo ne-sluteno trpljenje na tisoče ljudi te skupine. Tudi sam S.Debelak v svoji depeši opredeli skupino, proti kateri naj bo delovanje usmerjeno in sicer: »vsi državljani drugih republik, ki niso zaprosili za državljanstvo Republike Slovenije, ali je poteklo dva meseca od vročitve negativne odločbe.«

1. odstavek depeše:
a. Debelak se sklicuje na (protiustavni) 81.čl. Zakona o tujcih in navaja, da za »vse državljane drugih republik, ki niso zaprosili za državljanstvo RS, ali je poteklo dva meseca od vročitve negativne odločbe«, začnejo veljati določbe zakona o tujcih.
»Vsem tem osebam je zato potrebno pričeti urejati njihov status. Vzporedno s tem naj se prične tudi razčiščevanje evidenc. V ta namen je že izdelan projekt računalniškega vodenja evidenc tujcev, za kar bo potekalo tudi usposabljanje. Le to bo izvedeno po regijah, o čemer boste pravočasno obveščeni.«

-Ugotovitev:
Iz navedenega je nesporno razvidna načrtnost delovanja.

»Vsem tem osebam je potrebno pričeti urejati njihov status«?? Vse te osebe so imele že desetletja pred tem ta, isti, status urejen!!

»Vzporedno s tem naj se prične tudi razčiščevanje evidenc«?? Množico ljudi je dobesedno pahnil v ilegalno stanje. Glede na njegovo delovno mesto, direktorja uprave za upravno pravne zadeve, in tudi glede na izobrazbo, mag. prava, je naklep za izpodkopavanje pravnega obstoja, posledično eksistence, ter spodkopavanje telesnega in duševnega zdravja, jasen.

Debelak bi namreč moral vedeti, da si oseba brez stalnega bivališča (v tem primeru še nezakonito odvzetega) ne more urediti ničesar na področju pridobljenih pravic, vključno z otroškimi dodatki, pravico do svobodnega gibanja, razpolaganjem z lastnimi nepremičninami, zdravstvenim varstvom v primeru bolezni, itd, itd... Avtor depeše se je moral zavedati, da je administrativna izselitev in brisanje iz CRP ravna civilnemu odvzemu vseh pravic - civilni usmrtitvi.

2. odstavek depeše:
a. Citat: »V tem času je realno pričakovati številne probleme v zvezi z osebami, ki bodo z dnem 28.2.1992 postali tujci…«

-Ugotovitev:
V kateri pravni državi na svetu, je možno pričakovati »številne probleme«, če poteka ravnanje z ljudmi v skladu z zakoni te države, v skladu s človečnostjo in mednarodnim pravom? G. Debelak torej potrjuje, da se popolnoma zaveda svojega delovanja zoper človečnost.

-Posledice:
b. Citiram: »Opozarjamo vas, da listine, ki jih posedujejo, tudi če so izdane od pristojnih organov v naši državi in so še veljavne, zaradi spremenjenega statusa teh oseb zanje ne veljajo več.«

-Ugotovitev:
V 1. odstavku depeše se Debelak sklicuje na Zakon o tujcih. V oddelku XIV-Izkazovanje istovetnosti tujca, 60.čl. taistega zakona zelo jasno opredeljuje, da tujec izkazuje svojo istovetnost »……..z drugo javno listino, v kateri je fotografija, na podlagi katere je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost«. Nikjer, v istem zakonu pa ni možno najti niti približne določbe, ki bi lahko bila podlaga za takšno »opozorilo«, ukaz ali celo pretnjo upravnim organom, ki je imela za dejansko posledico uničenje vseh, še veljavnih identifikacijskih dokumentov ljudem navedene skupine.

Tretji odstavek:
Citat: »Zaradi različnega tolmačenja določil odpovedi prebivanja in prisilne odstranitve tujca po 23. in 28. členu Zakona o tujcih se pojavljajo nejasnosti zlasti v primerih, ko tujci pri nas bivajo neprijavljeni, oziroma pridejo v našo državo na nedovoljen način«.

-Ugotovitev:
Kako se v pravnih državah morajo odzvati upravni organi, če pride do različnih tolmačenj in nejasnosti, predvsem v zakonskih določilih, čigar pravne posledice učinkujejo na skupino ljudi je, glede na svoj tedanji položaj moral zelo dobro vedeti tudi g.Debelak.

V 4. in 5. odstavku ukazuje podrejenim upravnim organom protipravna dejanja uperjena proti skupini ljudi. Svoje dejanje utemeljuje z, namenoma o povsem nepravilni uporabi zakonskih določil. Uporabi le tista določila, za katera meni, da so v prid njegovim trditvam, ignorira ali celo zavrača pa tista, ki so njegovim trditvam nasprotna.
V prvem odstavku napiše, da so za to skupino ljudi začele veljati določbe zakona o tujcih. V nadaljevanju pa, po njegovem, za to skupino nekatera določila veljajo, druga pa ne, kot recimo v navedbi: »Le v teh primerih občinski upravni organ za notranje zadeve na predlog operativnih policijskih enot izda odločbo o odpovedi prebivanja.« Nadalje namenoma uporabi povsem netočno trditev –»če pa tujec pride na naše ozemlje na ilegalen način in tu prebiva brez dovoljenja«, da bi se lahko (torej namenoma) v nadaljevanju skliceval na 28.člen citiranega zakona iz katerega po njegovem izhaja, da lahko tujca »pooblaščena uradna oseba ONZ privede do državne meje in ga napoti čez državno mejo, brez kakršnekoli odločbe upravnega organa«! G.Debelak je zelo, celo predobro vedel, da noben posameznik zgoraj navedene skupine, ni prišel na ozemlje Slovenije na ilegalen način. Nadalje, v povezavi s samovoljnim pojasnjevanjem uporabe določil 28.čl., spet napotuje upravne organe na nezakonito ravnanje z namerno napačno uporabo 13. člena, ki se prav tako nanaša na tujce, ki pridejo na ozemlje Slovenije, ter nadalje še na tiste tujce, ki so že prejeli odločbo o začasnem prebivanju. Vse s ciljem, da sproži pregon in privede do deportacij ljudi, brez kakršnekoli odločbe ali drugega pravnega akta.

Prvenstvena naloga g.Debelaka bi naj bila, če bi se ravnal po določilih humanitarnega prava, da ugotovi (kasneje ugotovljeno) nezakonitost določil Zakona o tujcih. Iz nezakonitosti same ne izhaja, da mora nujno povzročiti negativne posledice na ljudi. Te je, namesto, da bi ravnal v prid ljudem, le še poglobil in spravil v realno življenje šele prav Debelak s svojim ukazom. Že tako nezakonita in protiustavna določila 81.člena samega Zakona o tujcih, je v svoji depeši še presegel, nezakonitost še podvojil in določila zakona tolmačil v skrajno negativni smeri, z jasnim namenom povzročitve hudih kaznivih dejanj zoper skupino ljudi.

Navedeni skupini ljudi je s svojim ravnanjem in ukazom upravnim enotam, kot tudi represivnim organom (policija) v dveh »preprostih« korakih odvzel vsa pravna sredstva za zaščito svojih pravic in jim spodrezal pravni obstoj. Na ta način je dobesedno »odprl lov na ljudi«.

V drugem koraku, (navodilo policiji), izrecno narekuje sistematični in množični izgon določene skupine ljudi v kateri so bili tudi številni otroci, večinoma celo rojeni v Sloveniji.

Ne moremo se izogniti dejstvu, da ukaz o brisanju in izganjanju popolnoma ustreza definiciji 373 člena KZ, ki kriminalizira izseljevanje prebivalstva.

Z obzirom na Debelakov položaj in delo, ki ga je takrat opravljal, tudi ni mogoče verjeti, da direktor uprave za upravno pravne zadeve ni vedel, vsaj približno, kolikšno število ljudi obravnava in ogroža na tako skrajno nehumani način. Namreč, ker direktor uprave za upravno pravne zadeve ima popoln in ne oviran dostop do evidenc, logično je sklepati, da je poznal število »tistih, ki niso zaprosili za državljanstvo, ali im je izdana negativna odločba« in jih je, določil za »napotitev čez državno mejo«.
(Listina - Interni dokument MNZ 0012/1-252/62-6 pod nazivom »Zadeva: UPRAVNI POSTOPKI V ZAHTEVAH TUJCEV-ODGOVOR-ZVEZA: Vaš sklep, št. 213-11/90-2/103 z dne 18.1. 1996. ki potrjuje predhodne trditve, da je Debelak poznal enormno število ljudi, ki so se po njegovem ukazu znašli v ne mogočih življenjskih razmerah.)

Ne glede na to, da Debelak v depeši–ukazu uporablja »milejši« pojem »napotitev čez državno mejo«, se ni mogoče izogniti dejstvu, kaj v stvarnem življenju pomeni napotitev čez državno mejo s strani represivnih organov. Opozoriti je treba da je, v tem času, RS že uvedla vizni režim za vse »državljane drugih republik bivše Jugoslavije«, razen Hrvaške. Tako je, veliki večini izbrisanih, ki so bili izgnani, ali tistim, ki so se v tem trenutku slučajno znašli izven Slovenije, trajno in načrtno preprečil vrnitev v svoj dom - pogosto k svoji družini.

Po razumevanju dejstev, je storil kaznivo dejanje po 373.čl. KZ RS, saj je ukazal (ali napeljeval – ni pomembno) k nasilni in množični izselitvi.

G. Debelak je torej zelo dobro vedel, da ljudje iz skupine »državljani drugih republik«:
-na ozemlje RS niso prišli na ilegalen način,
-da so že imeli zakonito pridobljen status stalnih prebivalcev RS,
-da nihče od njih ni sprejel kakršne-koli odločbe ali drugega pravnega akta o spremembi tega statusa,
-da so na ozemlju RS bivali večinoma tudi več desetletij in imeli tesne povezave kot z RS, tako tudi s svojimi družinami.
-da so bili mnogi rojeni na ozemlju RS
-da so imeli na ozemlju RS družine in premoženje,
-da so imeli urejeno, človeka vredno življenje, vključno z pravnim statusom, vse do trenutka, ko je g. Debelak izdal ukaz o njihovem »razčlovečenju.«

Poleg odvzemov ali preluknjanih osebnih identifikacijskih dokumentov s strani UE, je ta, določena skupina ljudi nezakonito brisana tudi iz Centralnega registra stalnih prebivalcev.

Na ta način je storjen popoln akt pravnega ne-obstoja skupine ljudi, ki si po tem dejanju niso mogli več ničesar urediti za izkazovanje svoje identitete, prepuščeni represivnim organom na milost in nemilost.

Še več, Debelak se je moral zavedati, s kakšnimi težavami se bodo srečevale »napotene« osebe, da izkažejo svojo istovetnost v novih državah na tleh bivše države, ali kako težko, pogosto nemogoče na novo prijaviti stalno bivališče v drugih sredinah, brez potrdila o odjavi starega. Niti tega ni naredil, da bi tej skupini ljudi poslal vsaj kakšen uradni papirček o (nasilnem) odvzemu oz. (nasilni) odjavi stalnega prebivanja.

Iste posledice »administrativnega genocida« so utrpeli tudi tisti izbrisani, ki jim je po kakršnikoli zapustitvi Slovenije bila na meji preprečena vrnitev na dom, kar je povzročilo trpljenje ne samo njih, temveč tudi neštetih družin.

HUDO IZPODKOPAVANJE TELESNEGA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA:

Zaradi posledic, povzročenih z izdajo depeše je direktor za upravno pravne zadeve namenoma izpodkopal telesno in duševno zdravje množice ljudi, med katerimi je tudi večje število otrok, invalidov, ki so to postali v Sloveniji in celotni skupini izbrisanih. Namreč g. Slavko Debelak je vedel, ali bi moral vedeti, (kot pravi 373. člen KZ), da bo njegov ukaz podrejenim o uničevanju osebnih dokumentov in brisanje posameznikov iz CRP posledično privedel tudi do tega, da posamezniki iz skupine izbrisanih ne bodo mogli uveljavljati pravice do zdravstvenega varstva. Res je, da bi morebitni oboleli izbrisani, kot samoplačniki lahko uveljavljali pravico do zdravstvene oskrbe proti plačilu, če jim ne bi z nezakonitim odvzemom statusa odvzeli tudi vse možnosti, da bi jih delodajalci obdržali na delu. Odvzete so jim torej tudi materialne možnosti za obstoj. Obenem pa je res tudi, da je večina izbrisanih, tudi dolga leta, plačevala prispevke za zdravstveno varstvo iz delovnega razmerja (dokler niso izgubili dela) Torej, po določenih pravilih jim je bila v bodočnosti zagotovljena zdravstvena oskrba v primeru bolezni – do izbrisa, seveda.

Ukaz direktorja za upravno pravne zadeve Mag. Slavka Debelaka, strokovnjaka za urejanje statusnih zadev je določeni skupini ljudi odvzel to možnost, ne glede na predhodna vplačila za namen zdravstvenega zavarovanja. Pri enem številu izbrisanih so nastopile nepopravljive posledice.

STRNJENO
1. Izgovarjanje na takrat veljavno zakonodajo o tujcih in zlasti na 81. člen je ne moralno, ne etično. Je le retorično vprašanje v izogib ustavnem delovanju.

2. vsakem upravnem postopku po takratnem in sedanjem ZUP mora slediti odločba.

3. Besede »napotitev čez državno mejo« je nujno prepoznati kod ukaz o »napotitvi« vseh prav vseh izbrisanih, kar v stvarnem življenju pomeni dejanski izgon brez uradne predaje, obmejnim organom druge države. To potrjuje namenoma in dejanski izgon brez dokumentiranih zaznamkov zaradi prikrivanja sledov nezakonitosti ter ukaz naperjen zoper mednarodno pravo.

4. Napotitev, oziroma izgon iz države v veliki večini znanih primerov, je pripeljal do dejanskega in pogosto trajnega ločevanje družin.

5. Sklicevanje na zamujen rok za vlogo/prošnjo za državljanstvo, kar tudi danes pogosto poslušamo, je deplasirano, ker status stalnega bivališča se ureja po povsem ločenem zakonu, ki ni vezan na državljanstvo. Absolutno se zavedamo, da so pogoji in roki za dodelitev državljanstva diskrecijska pravica vsake države in tudi Slovenije. Stalno bivališče je ne odtujiv pravni status, zlasti če se to zgodi brez kakršnega koli zakona ali pravnega akta. Imamo le depešo–ukaz Upravnim enotam, ki v dveh korakih počisti z ljudmi.

6. izbris ima dejanski učinek kolektivnega kaznovanja, kar je izrecno prepovedano po Slovenski zakonodaji, ki je podpisnica EKČP (28.6.1994). Pred tem (od 25.6.1991-do ratifikacije EKČP) pa garantirant kontinuitete pred tem sprejetih in podpisanih aktov z strani SFRJ.

V sled zgoraj utemeljenih obrazložitvah in priloženih dokumentov je nujno predlagati uvedbo kazenskega pregona.

7. V sled vsega je nujno predlagati preiskavo za sum kaznivega dejanja po 373 členu KZ.

8. Potrebno bo omeniti olajševalne okoliščine za nekdanjega direktorja uprave za upravno pravne zadeve v zvezi z genocidom, in sicer dokument katerega je avtor takratni minister na MNZ-u Igor Bavčar, iz katerega je razvidno ministrovo mnenje, in je pričakovati, da je ga je g. Debelak upošteval na svoji instanci in položaju:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJEZADEVE
VLADA REPUBLIKE Slovenije

ZADEVA: ODPRTA VPRAŠANJA O IZVAJANJU ZAKONA O TUJCIH

V tem dokumentu g. Bavčar je zapisal: »…da je pridobljene pravice treba odmisliti, saj so se jim odrekli zavestno in zato je potrebno dosledno upoštevati določbe zakona o tujcih.«

Minister je, določeno skupino ljudi, de facto prepoznal za politično ne lojalno skupino, ter usmerjal njemu podrejenega direktorja za upravno pravne zadeve, g. Debelaka k množičnem in skupinskem kaznovanju.

Slo-Izbrisani
(gradivo: dr. Ljubo Bavcon)
S spoštovanjem,
slo-Izbrisani

PRILOGA TUKAJ:
1. Depeša, št. 0016/4- 1496 8 z dne 27/2-1992
2. Pooblastilo Kerić Čedo
3. Kopija potnega lista Kerić Čedo
4. Kopija potnega lista Bago Ivan
5. Izvleček iz na Internetu vztrajnega pljuvanja po Izbrisanih
Stalna povezava

1. 11. 2011 - Tiranija v ZLOTVORIJI potom nacional-fašističnega sodstva

Avtor Gost
Obrazložim: "NACIONAL-FAŠISTIČNO sodstvo" pomeni da ima nacistično, nacionalno podlago saj sodi v imenu slovenskega ljudstva, torej nacizem in ne v imenu konkretnega sodnika. FAŠISTINA zato ker so sodniki po večini členi zločinske združbe - belih ovratnikov, ki na politični osnovi, a v imenu kapitala ropajo ljudstvo- torej so FAŠISTI- fašia je združenje z zločinskimi nameni iz pohlepa in nečimrnosti.
BAGO
Pahorjeva 45, 6000 koper

odv. Branko Gvozdić Koper, 28.9.2010
SEŽANA, Partizanska 17
ŠT.: P 482 / 07 za 8.10.2010

Izločitev sodnice Jane Petričke za vedno, kar je v povezavi z člani družine Bago

Prosim lepo, preberite vse:
Ne zdržim več teh svinjarij in sem prisiljen reagirati kot pač zmorem, zato vas tekoče obveščam o tem kar sem ukrenil :
V prilogi vam sporočam dopis za P 482-07 in Predsedniku koper sodišča, da se Jano Petrič umakne ker je:
Pristranska (domnevna marioneta naročnika). Zraven pošljem še na vse naslove.

1).Združbi s »kurtizano« vred je že ustregla kot sodnica v temelju: P 88/97 kar je podlaga vsega tega in grabežu premoženja ZLA celi naši družini(!!!).

2) Vodila je za mene pogubno zadevo P 555-Đurkovič kjer je z njo lobiral Križan Franc, nekdanji direktor Rogaške Slatine hotelov, kasneje poslanec za promocijo slo-turizma (naj bi nekaj sprejela po besedah Wealgunija iz CE-sdoišča, ko se je Križan ponudil v rešitev z predlogom : »v katerem kazinoju zagotovo dobiš???, tu pa sodnici vloži le 10% in PRAVDA JE ZAGOTOVO TVOJA«, se splača!. To sta kombinirala potom odvetnika Aleksiča iz CE in očitno deluje! O pravdi-pravici pa niti govora zlasti še če o tem odloča Jana Petrička.

3) Da gre za teatralno navezo, kjer je Kljajič bil zelo odklonilen v P 88/97 pri sodelovanju z odv. Mikšo Dragutin (ta izjavi, da je Koper sodišče le teatralno in mene moj »odv. Izolan voza po maslu«, da , da po maslu, ko je hotel z njim sodelovati in so še vse stvari bile lepo odprte, NE ZAMUJENE, je Izolan odklonil sodelovati in mu ni posredoval gradivo-akte, ki jih protizakonito zadržuje). Danes mi je jasno, vse z namenom zastaranja, kaj je vse počel na PIRAN sodišču.
PROSIM, NUJNO JE KLJAJIČA TOŽITI za nedelo napram Piran občini, saj imam pisne dokaze, ko je sodniku lagal, da je VLOŽIL TOŽBO PRAVKAR, a to ni storil nikoli!!

4) 12.11.2001 na prošnjo oprostitve me sodnih tax saj sem imel dohodek 37.000sit//mesec na 3 člana družine, me je drzno zavrnila. Bilo je res hudo, hudo. A mi je zavrnila oprostitev, saj je instruirana od strani velkavrha-združbe, ki mi tudi sedaj skuša na vse načine škodovati pri BPP, pri Notarki Bošković. To so res podle hijene.

5) 14.11.2001 mi je že sodila o ugotavljanju skupnega premoženja v P88/97. Torej je okužena. DEJSTVO PA JE , KAKŠNO PREMOŽENJE IN ŽE enkrat se urazumite, da nikoli nobena ZVEZA NI OBSTAJALA, kaj se brijemo norca, je mar to sodišče v BUTALAH.
Torej toliko o petrički, ki našo družino zatira že 14let!! SEDAJ JE DOSTA!!!

Za vse to imam krtice, ki so mi povedale ozadje pogroma nad našo družino, torej ni nobenega razloga njej verjeti; Petrička je postavljena z namerom »DOKONČNE REŠITVE«, jasno za koga in kako že vnaprej. (tudi delno dokumentirano). Vse te tožbe so le brutalna formalnost, dodatno izžemanje žrtve za doseganje že v naprej odločenega CILJA privilegirancev (dokaz UE-načelnik Erzetič izjava!, na vašo zahtevo priložim)

Prosim, da to sprejmete kot obvestilo za ukrepanje o zadevi in celovitejši vpogled v njo, ki sega malo globlje kot se na prvi pogled zdi.

S pozdravom,
Bago

Posredovano Za ukrepanje:
Korupcija KOS
Ministrstvo za pravosodje
EU – Ombutsman Strasburg
Prim. Dr. Žagar Dušan
Stalna povezava

3. 11. 2011 - Sodkinja Bernarda Galun

Avtor Gost
Ga. katera je napisala oz. opisala primer Šoštar, želela bi z vami nekako priti v kontakt in vam pomagati. Te ljudi poznam dobro in sem čisto zgrožena nad tem kar pišete. Javite se mi na maxplac@gmail.com
Stalna povezava

16. 11. 2011 - smrt fašistom in ne fašizmu

Avtor Gost
Srbski pregovor pravi:
Studiram pravo, a radim krivo.
to je poanta vsega sranja, v ZLOvenskem pravo/krivo sodju(!)

tako počne tudi Koper/sodnica Jana Petrička
Stalna povezava

<- Prejšnja stran :: Naslednja stran ->
zdruzenjezpn.eDnevnik.si

O meni

Za pravico - uveljaviti resnico!

Zadnja sporočila

» Zloraba prava ali "KRIVOSODJE"!?
» Kozlovska sodba št. "2"
» Kozlovska sodba št. "1"
» Kazenska ovadba
» Seks na eks!

Povezave

» Koristne povezave
» Objave ZŽPN
» Spletna stran ZŽPN
» Forum ZŽPN
» Novo na forumu
» Evropske institucije
» Pravni predpisi
» ISU-INFO
» Arhiv starih sporočil
» Pišite na ZŽPN
Število zadetkov: 594921

Avtor vsebine tega eDnevnika je zdruzenjezpn.
Pogoji uporabe - Varovanje zasebnosti - e-pošta: info@eDnevnik.si
Vse pravice pridržane. © 2005-15 eDnevnik